Op. Dr. Şamil Yazgan

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Op.Dr. Şamil Yazgan 1985 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamlayan Yazgan, Tıp Eğitimini 2004 ile 2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Ardından, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanlarındaki uzmanlık eğitimini 2011 ile 2018 yılları arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Op.Dr. Şamil Yazgan devlet hizmeti yükümlülüğünü, uzmanlık eğitiminin hemen ardından Şırnak Devlet Hastanesi’nde görev alarak yerine getirdi. 2018 ile 2020 yılları arasında Şırnak Devlet Hastanesi’nde devam eden bu hekimlik deneyiminde çok sayıda estetik ve estetik dışı cerrahi müdahale gerçekleştirdi. Bu süreçte hem yurtiçinde hem de yurtdışında çeşitli kurslara katılarak yetkinlik alanlarını genişletti. Op.Dr. Şamil Yazgan Avrupa Board Sertifikasına sahip. 2020 yılında İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde doktorluk mesleğini sürdüren Yazgan, 2021 yılı itibariyle “Renate Clinic” markasıyla İstanbul Nişantaşı’da hayata geçirdiği muayenehanesinde hizmet vermeye başladı.

Akademik Özgeçmiş

Seminer ve Kurslar

 • Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017
 • Dr. Nazim Cerkes Open Rhinoplasty Lıve Surgery Course, İstanbul, Nisan 2016
 • Dokuzuncu Plastik Cerrahi Asistan Okulu, Antalya, Nisan 2016
 • Reconstructıve Mıcrosurgery The Future Is Today, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2015
 • Plastik Cerrahi’de Hücresel Tedavi Uygulamaları ve Uygulama Sınırları, İstanbul, Mayıs 2015
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Ekim 2014
 • 34. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, Antalya, Ekim 2012
 • Sekizinci Yara Bakım Hemşireliği Kursunda Araştırma ve İncelemelerde Bulunmak Üzere, Konya, Nisan 2012

Ulusal ve Uluslar Arası Dergilerde Yayınlanan Makaleleri

 • Geyik A, Demirdover C, Ozturk FA, Yazgan HŞ, Guler S, Cakmak S, “Primary Mucinous Carcinoma of Lower Eyelid: A Case Report”, Eurasian Journal of Medicine and Oncology, EJMO‐2018‐0023, 2019
 • Demirdöver C, Vayvada H, Öztürk FA, Yazgan HŞ, Karaca C, “A New Modification of Fan Flap for Large Lower Lip Defects”, Scandinavian Journal of Surgery, 2018 Sep 1‐6, 2018
 • Demirdöver C, Öztürk FA, Yazgan HŞ, Yoğurtçu N, Sevindik M, Vayvada H, “Surgical treatment and functional outcomes of multicomponent soft tissue injuries of the wrist”, Hand Surgery & Rehabilitation, 2018 Jun;37(3):160‐166., 2018
 • Demirdover C, Geyik A, Yazgan HŞ, Ozturk FA, Cakmak S, Vayvada H, Menderes A, Yilmaz M, “Epidemiologic Analysis and Evaluation of Complications in 1266 Cases with Maxillofacial Trauma”, Turkish Journal of Plastic Surgery, 2018;26:6‐11, 2018

Bilimsel Etkinlikte Sunulmuş Bildiriler

 • Ulukaya HE, Demirdöver C, Yazgan HŞ, Çakmak S,”Penil Lenfanjiyoma ve Hipospadias Birlikteliği”,Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2018, olgu sunumu, Hakemli organizasyon
 • Hacı H, Vayvada H, Yazgan HŞ, Çakmak S, Ulukaya HE,”Nadir Bir Olgu: Parotiste Malign Myoepitelyoma (Myoepitelyal Karsinom)”,Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2018, olgu sunumu, Hakemli organizasyon
 • Çakmak S, Demirdöver C, Karaca C, Yazgan HŞ, Öztürk FA,”Nötropeni ile birlikte yarık dudak olgu sunumu”,Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2018, olgu sunumu, Hakemli organizasyon
 • Geyik A, Menderes A, Yazgan HŞ, Guler S,”2012‐2017 Yılları Arasında 4451 Nevüs Eksize Edilen 1912 Hastanın Epidemiyolojik İncelenmesi Ve Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi”,Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2018, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Hacı H, Karaca C, Yazgan HŞ, Güler S, Çakmak S,”Parsiyel Mukozal Köprüleşmenin Olduğu Sekonder Komplet Damak Yarığı”,Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Demirdöver C, Ulukaya HE, Yazgan HŞ, Öztürk FA, Hacı H, Çakmak S,”Elde Tendon Kılıfı Hemanjiomu”,39. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Demirdöver C, Öztürk FA, Yazgan HŞ, Geyik A, Hacı H,”Spagetti El Bileği Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım”,39. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Vayvada H, Geyik A, Menderes A, Demirdöver C, Yazgan HŞ,”Bilateral subkutan mastektomi ve aynı seansta protez ile rekonstrüksiyon hastalarında profilaktik mastektomi yapılması ve sonuçları”,39. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Demirdöver C, Hacı H, Yazgan HŞ, Öztürk FA, Geyik A,”Tibia Defektlerinin İpsilateral Fibula Flebiyle Rekonstrüksiyonu”,39. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Karaca C, Çakmak S, Yazgan HŞ, Öztürk FA, Geyik A,”Palmar Bölgede İğsi Hücreli Mezenkimal Tümör ‐ Miyofibroblastik Sarkom”,39. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017, poster bildiri,
 • Yazgan HŞ, Menderes A, Öztürk FA, Geyik A, Güler S,”Nadir Görülen Erişkin Purpura Fulminans Olgusuna Yaklaşım”,39. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017, olgu sunumu,
 • Yazgan HŞ, Demirdöver C, Yılmaz M, Vayvada H, Hacı H,”Komplike Olguda Yara Yönetimi ve Negatif Basınçlı Kapama Sistemlerinin Yeri”,Türk Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 38. Kurultayı, Antalya, Ekim 2016, poster bildiri,
 • Hacı H, Demirdöver C, Yazgan HŞ, Karaca C, Çakır Ş,”Tip‐2 Aplasia Cutis Congenita Olgusu”,Türk Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 38. Kurultayı, Antalya, Ekim 2016, poster bildiri,
 • Yazgan HŞ, Menderes A, Geyik A, Yılmaz M, Öztürk FA,”Meme Rekonstrüksiyonu Sonrasında Pyoderma Gangrenosum”,Türk Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 38. Kurultayı, Antalya, Ekim 2016, poster bildiri,
 • Yazgan HŞ, Menderes A, Karaca C, Vayvada H, Çakmak S,”Enkondrom Olgusunda Birinci Parmak Rekonstrüksiyonu”,Türk Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 38. Kurultayı, Antalya, Ekim 2016, poster bildiri, 
 • Yazgan HŞ, Demirdöver C, Vayvada H, Karaca C, Geyik A,”Dudak ve damak Yarığı ile Ektopik Yerleşimli Kalp Birlikteliği”,Türk Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 38. Kurultayı, Antalya, Ekim 2016, poster bildiri,
 • Geyik A, Yazgan HŞ, Menderes A, Yılmaz M, Yoğurtçu N,”Perianal lenfanjioendotelyoma olgusu”,Türk Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 38. Kurultayı, Antalya, Ekim 2016, poster bildiri,
 • Yazgan HŞ, Sevindik M, Menderes A, Vayvada H,”Experience with digit replantation : a 10 year retrospective study”,13th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, Antalya,Nisan 2016, poster bildiri, Uluslararası organizasyon
 • Yazgan HŞ, Demirdöver C, Şahin H, Menderes A,”Virginal meme hipertrofisi: Olgu sunumu”,TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Kasım 2015, poster bildiri,
 • Yazgan HŞ, Menderes A, Yılmaz M, Vayvada H, Demirdöver C, Ateş H,”Tessier 30 ‐ Fasiyal Yarık ‐ Olgu Sunumu”,36. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, İstanbul, Ekim 2014, poster bildiri
 • Öztürk FA, Menderes A, Karaca C, Vayvada H, Demirdöver C, Yazgan HŞ,”Servikal Bölgede Dev Schwannom ‐ Olgu Sunumu”,36. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, İstanbul, Ekim 2014, poster bildiri
 • Kasap Ş, Barutçu A, Güç H, Yazgan HŞ, Müjde Kıvanç, Seda Vatansever,”Fare Embriyonik Kök Hücrelerinden Farklılaştırılan Keratinositlerin Diyabetik Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Moleküler Düzeyde Analizi”,Yara Bakımı Kongresi 2013, Antalya, Kasım 2013, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Vayvada H, Demirdöver C, Yazgan HŞ, Menderes A, Ateş H, Yılmaz M,”Jüvenil hyalin fibromatozis”,35. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, İstanbul, Ekim 2013, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Menderes A, Demirdöver C, Yoğurtçu N, Yazgan HŞ, Vayvada H, Yılmaz M,”Rektovajinal fistülde grasilis flebiyle onarim deneyimlerimiz”,35. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, İstanbul, Ekim 2013, poster bildiri,
 • Yazgan HŞ, Vayvada H, Güç H, Eroğlu FP, Karaca C,”Maksiller Lipom Olgusu”,34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, Kemer, Ekim 2012, poster bildiri,
 • Vayvada H, Demirdöver C, Menderes A, Yazgan HŞ, Yılmaz M,”Orbita Taban Fraktürlerinde Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz”,34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, Kemer, Ekim 2012, poster bildiri,